מהם ארבע הפרשיות?

בכל שנה אנו משלימים מחזור בו אנו קוראים בבית-הכנסת את כל חמישה חומשי התורה. אנו מתחילים בספר בראשית, בפרשה הראשונה המספרת על בריאת העולם, ומסיימים את הקריאה בשמחת תורה, בקריאת פרשת וזאת הברכה המספרת על פטירתו של משה רבינו.

בנוסף לקריאה השגרתית בתורה של פרשת השבוע, כאשר השבת חלה בתאריך מיוחד (כמו: ראש חודש, חנוכה, חול המועד) אנו מוסיפים לקריאת התורה חלק מן התורה הקשור לאותו היום. בראש חודש אנו קוראים על הקורבנות המיוחדים שהובאו לבית המקדש לרגל תחילת החודש העברי; בחנוכה אנו קוראים על הטקס בו חנכו את המשכן, וכדומה.

במשך ארבעה שבועות, בסמיכות לחודש אדר ובמהלכו, אנו מוסיפים חלקים מיוחדים מן התורה. חלקים אלו מכונים בשם "ארבע פרשיות."

אלו הם ארבע הפרשיות:

פרשת שקלים. קטע זה, הלקוח מפרשת כי תשא, מספר על הציווי האלוקי לאסוף חצאי שקלים מעם ישראל. השקלים שנאספו שימשו לצרכים ציבוריים שונים כרכישת בהמות לקורבנות משותפים ("קורבנות ציבור") שהוקרבו בבית המקדש על המזבח מדי יום ביומו, בשבתות וחגים.

פרשת זכור. לאחר שבני-ישראל יצאו ממצרים וחצו את ים סוף שנקרע לגזרים, באו העמלקים ונלחמו בהם. המלחמה הסתיימה בניצחון מוחץ של עם ישראל, ובורא העולם ציווה על עם ישראל לזכור את אשר עשה להם עמלק. "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, לא תשכח." קטע זה לקוח מפרשת כי תצא.

פרשת פרה. כאשר אדם או חפץ נוגע במת הוא הופך להיות טמא. כדי להיטהר מטומאה זו עליו לעבור טקס מיוחד במהלכו מתיזים עליו מים המכונים 'מי חטאת' שהופקו מפרה אדומה ורכיבים נוספים. בתחילת פרשת חוקת התורה מתארת את הליך הפקת המים וכן את ההליך המטהר את האנשים והחפצים שהפכו להיות טמאי מת.

פרשת החודש. זמן קצר לפני שיצאו ממצרים, בורא העולם העניק למשה רבינו ציווי מיוחד המגדיר את לוח השנה העברי וכן הוראות לקראת חג הפסח שקרב ובא. ציוויים אלו מופיעים בפרשת בא.

מדוע קוראים את ארבע הפרשיות?

ארבע הפרשיות רלבנטיות לזמן בהן הן נקראות.

* המשנה מתארת כי מבצע איסוף מחציות השקלים מעם ישראל היה מתחיל בראש חודש אדר. לפיכך

פרשת שקלים נקראת כמה ימים לפני ראש חודש אדר או במהלכו.

* בחג הפורים אנו חוגגים את מפלתו של המן הרשע שביקש להשמיד, חלילה, את כל היהודים. המן היה מזרע עמלק ובשבוע שלפני חג הפורים אנו קוראים את הציווי האלוקי על מחיית זכר עמלק.

* לאדם שהיה טמא מת אסור היה להביא את הקורבן המיוחד של חג הפסח, "קורבן פסח", והיה עליו להיטהר מטומאתו באמצעות הפרה האדומה. לפיכך, כהכנה לחודש ניסן אנו קוראים בתורה על הליך הטהרה.

* בשבת שלפני ראש חודש ניסן או במהלכה, אנו קוראים בתורה על ההכנות שנערכו לקראת חג הפסח בפעם הראשונה, כשבני ישראל עדיין היו במצרים.

מתי קוראים את ארבע הפרשיות?

* פרשת שקלים נקראת בשבת שלפני ראש חודש אדר, או בראש חודש עצמו אם הוא חל בשבת. בשנה מעוברת בה יש שני חודשי אדר, פרשת שקלים נקראת בשבת שלפני או במהלך ראש חודש אדר שני.

* פרשת זכור נקראת בשבת לפני חג הפורים.

* פרשת פרה נקראת בשבוע הקודם לקריאת פרשת החודש (ראה בפיסקה הבאה).

* פרשת החודש נקראת בשבת שלפני ראש חודש ניסן, או בראש חודש עצמו אם הוא חל בשבת.