לא רק ניסן

את ראש השנה אנחנו חוגגים בחודש תשרי, אבל דווקא חודש ניסן הוא נחשב לחודש הראשון בלוח השנה היהודי. כך, אם תמצאו בתורה פסוק שאומר "בחודש הראשון" (ויש הרבה פסוקים כאלה), דעו שהכוונה היא לחודש ניסן.

חודש האביב

שם נוסף של חודש ניסן הוא חודש האביב. היו כאלו שאמרו שהמילה אביב היא רמז לכך שחודש ניסן הוא החודש הראשון והעיקרי של השנה: הוא 'אב' ל'י"ב" (12) חודשי השנה.

ניסן וניצן

השם המוכר יותר של החודש, ניסן, הוא משורש 'ניצן', מה שמסמל את ההתחדשות והפריחה המתרחשים בחודש ניסן ובעונת האביב.

ברכת האילנות

ואם כבר דיברנו על פריחה והתרעננות, אל תשכחו את המנהג המיוחד לחודש ניסן: כאשר רואים עצי פרי מלבלבים, אומרים ברכה מיוחדת: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם.

בחודש ניסן נברא העולם?

ידעתם שיש דיעה בתלמוד שבריאת העולם לא התרחשה בראש השנה אלא דווקא בחודש ניסן? אכן, לדעתו של רבי יהושע העולם נברא בחודש ניסן, בעוד לדעתו של רבי אליעזר העולם נברא בחודש תשרי. אז מתי זה קרה בדיוק? רבינו תם, אחד מפרשני התלמוד מסביר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים". בחודש תשרי חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אבל הבריאה עצמה התרחשה בחודש ניסן.

הרבה ניסים

התלמוד מציין שאדם החולם על האות נו"ן יזכה לניסים. אם כך, במילה ניסן האות נו"ן מופיעה פעמיים – מה שמרמז על חודש עם הרבה ניסים!

מזל טלה

המזל של חודש ניסן הוא מזל טלה. הדבר מסמל את הטלה שהיו מקריבים בבית המקדש כקורבן פסח. בל נא נשכח שגם עם ישראל משול לטלה – כבשה בין שבעים זאבים, אבל יש לה רועה שמציל אותה: בורא העולם בכבודו ובעצמו.

חודש של גאולה

הרבי מליובאוויטש זצ"ל – שנולד בי"א בניסן – היה מציין רבות את דברי חז"ל שבחודש ניסן "נגאלו אבותינו ממצרים, ובו עתידין להיגאל". מי יתן ונזכה לכך במהרה בימינו.

מקורות: מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר: מסכת ראש השנה, כז א. הרבה ניסים: הרבי מליובאוויטש, י"א ניסן תשמ"ז. מזל טלה: אוצר המדרשים עמ' נא ד"ה פרשה ג, תנחומא תולדות ה. בו עתידין להיגאל: מסכת ראש השנה שם.