ב"ה

קול דודי הנה זה בא, ש"פ מצורע, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ה'תשל"ו