למה המזוזה בצד ימין?

למה קובעים את המזוזה בצד ימין של הפתח? ואם שמתי את המזוזה בצד שמאל – זה נורא?

כיוון הכניסה הוא מימין

בתורה כתוב על מצוות מזוזה: "וכתבתם על מזוזות ביתך1". בגמרא2 למדו חכמים שהמילה "ביתך" רומזת למילה "ביאתך" – כלומר: כניסתך. זאת אומרת, מהפסוק אנחנו לומדים שאת המזוזה צריך לקבוע על הפתח לפי כיוון הכניסה אל הבית.

אבל, מי אמר שכיוון הכניסה הוא דווקא מימין?

על כך מביאה הגמרא שתי הוכחות:

התשובה הראשונה היא: כך זה במציאות. רוב בני האדם ימניים, גם ברגליים (רק אצל מיעוט קטן באוכלוסייה הרגל השמאלית היא החזקה). ומכיוון שכך, בדרך כלל אדם מתחיל לפסוע ברגל ימין, מה שאומר שכיוון הכניסה אל הבית הוא מימין.

התשובה השנייה היא: כך כתוב בתנ"ך.בספר מלכים3 מסופר שיהוידע הכהן לקח "ארון אחד וייקוב חור בדלתו וייתן אותו אצל המזבח מימין בבוא איש בית השם". כך, כשהכוהנים היו נכנסים לעזרה בבית המקדש, הארון שהציב יהוידע היה ניצב בימין הכניסה. ומכאן אנחנו רואים שכיוון הכניסה הוא מימין.

"על יד ימינך"

בנוסף להסבר הפשוט, יש לכך גם רמז מעניין. בתהלים4 כתוב "השם שומרך השם צלך על יד ימינך". המזוזה שומרת ומגנה על הבית ועל יושביו, ומכאן אנחנו לומדים שאת השמירה האלוקית צריך להציב בצד ימין5.

אם שמתי בשמאל

אם קובעים את המזוזה בצד שמאל של הפתח, לא מקיימים את מצוות מזוזה. צריך להסיר את המזוזה ולקבוע אותה מחדש בצד הנכון6.

עם זאת, חשוב לשים לב: אל תמהרו להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש במיקום אחר. זאת משום שבפתחים שונים כיוון הכניסה עשוי להיות שונה. מומלץ להביא רב למקום שיכריע היכן לקבוע את המזוזה.