טרם הכניסה לאהל, נוהגים לכתוב מכתב לרבי. לצורך הזכרת שם, יש לציין גם את שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל). רצוי להשתמש בשם העברי המלא.

גברים, חובשים כיפה או כובע. נשים, לובשות לבוש הולם וצנוע. כמו כן, נשים נשואות לובשות כיסוי ראש המכסה את השיער לגמרי (לרשותכן כיסויים מתאימים).

נוהגים שלא לנעול נעלי עור בתוך האהל (לרשותכם נעלי בד).

הדלקת נרות - במדפים המיועדים לכך, בחדר החיצון של האהל (ניתן להשיג נרות במקום).

בתוך האהל

ישנן כניסות נפרדות עבור גברים, ועבור נשים. יש נוהגים להקיש בדלת לפני הכניסה (לאות קבלת רשות כניסה).

נוהגים לקרוא (בלחש) את המכתב, לאחר-מכן לקורעו, ולהניחו שם.

תפילות הנהוגות להיאמר הן: מענה לשון, או תהלים. פרקי תהלים מומלצים - פרקו של הרבי (בשנה זו – פרק קי"ז), וכן פרק התהלים האישי המתאים לשנותיו של כל אחד (לדוגמא: פרק ל"א לאדם בגיל שלושים, וכדומה). חוברות מענה לשון וספרי תהלים, נמצאים בחדר החיצון של האהל.

כאות לדרך ארץ וכבוד, נוהגים לצאת מן האהל בהליכה אחורנית.