תשל"א

הנערה מרת...

טג'וסיגאלפא, הונדורס

ברכה ושלום:

אני מאמין ששמעת על הפעילויות של אנשים ונשים מצעירי ליובאוויטש בתחום של חיזוק והפצת יהדות. בהתאם לכך, ליובאוויטש מתעניינת ביהודים ובמצב היהדות בחלקים שונים של העולם, במטרה להביא סיוע ועידוד מעשי.

לפיכך, אנחנו מתעניינים גם באחינו בני ישראל בהונדורס. ומאחר שכל דבר הוא בהשגחה וברכה אלוקית, הייתה לנו זה עתה ההזדמנות לשמוע אודותייך מידיד משותף, אשר דיבר עלייך בהתלהבות בתור אדם שמתעניין ביהדות באופן פעיל.

מאחר שאת יודעת ומעריכה את ערכה של יהדות תורנית-אמיתית, ומכיוון ש"ואהבת לרעך כמוך" היא אחת המצוות שלה, בוודאי תרצי לחלוק דבר טוב עם האחרים, ולמעשה, לחלוק את זה במידה מלאה עד למצב של "כמוך".

לאור האמור, הנני מרשה לעצמי לפנות אלייך בשורות הבאות:

בהתאם למידע שבידי, מצב הקהילה היהודית בהונדורס הוא, למרבה הצער, בלתי משביע רצון לחלוטין. מצד שני, מעט מאוד – אם בכלל – נעשה כדי לשפר את מצבה. ומאחר ששום מאמץ נמרץ אמיתי לא נעשה בכיוון זה, אדם לא צריך להמעיט בערכן של האפשרויות והכוחות שיכולים להתגשם על ידי מאמץ נחוש.

לגבי החשיבות החיונית של מאמצים כאלה, יהיה זה מספיק לצטט את העיקרון של חכמינו ז"ל ש"כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא" (סנהדרין לז, א). וזהו בוודאי המקרה שבו ישנו סיכוי להציל יותר מאשר אדם אחד ולהביא אור חדש וחיים חדשים לתוך קהילה בדרך של תגובת שרשרת, כאשר המקבל הופך להיות המעביר והוא מעביר הלאה השפעה טובה שתחזק את כל האווירה באופן נמרץ. יתרה מזו, הניסיון הראה שהנוער בכלל, והנוער היהודי בפרט, ובמיוחד אלה שהם עדיין בתוך קהל המאמינים ומתכננים לסדר את חייהם בעתיד על יסודי המסורת היהודית, ניחנו במידה ניכרת של אנרגיה ומרץ ואינם חוששים להתייצב מול אתגרים.

זוהי הסיבה שאני מפנה את ההצעה והבקשה הזאת אלייך: מכיוון ששמעתי שהגעת להונדורס כדי לבלות את החופשה שלך, אני מקווה שתנצלי את שהייתך שם ותשתמשי בהשפעה הטובה שלך על הסביבה שלך, ובמיוחד בקרב הנוער היהודי, בכיוון של חיזוק והפצת יהדות, מתוך הדגשה על קיום מעשי של מצוות בחיי היומיום. היה רצוי גם שתבררי ותמצאי אם יש או אין שם אנשים אחרים שאיתם תוכלי ליצור קשרים ולשמור על הקשר גם לאחר שתחזרי מהחופשה שלך, במטרה שהם ימשיכו את העבודה הטובה שתפתחי בה.

יתרה מזו, מכיוון שסוג זה של פעילות דורש זמן כדי להשיג את התוצאות המקסימאליות, אני מקווה שתגלי שיהיה אפשרי להאריך את החופשה שלך במידה המרבית. אפילו אם זה יהיה כרוך במידה מסוימת של אי-נוחות, בוודאי שזה צריך להיחשב זניח לאור הסיוע שיכול להינתן לתושבים המקומיים, ועל ידם, בסופו של דבר, גם לאלה שנמצאים במדינות השכנות.

ביקשתי שהמשרד שלי ישלח לך קטלוג של הפרסומים שלנו. ולמרות שלא קיימים הרבה פריטים שהדפסנו בשפה המקומית, אני מבין שהרבה יהודים בהונדורס מדברים אנגלית. המשרד ישמח לשלוח לך ללא דיחוי כל אחד מהפריטים שאת עשויה למצוא שהם מועילים. עם זאת, מכיוון שגורם הזמן הוא חיוני, בוודאי לא תמתיני לפרסומים הללו אלא תתחילי את הפעילות שלך מיד.

אני מקווה ומתפלל שתקבלי משימה זו בתור שליחות מיוחדת מהקב"ה, שהיא שליחות ממי שפונה אל כל יהודי, איש או אישה – "בנים אתם לה' אלוקיכם" (דברים יד, א), וליתר הדגשה, "בני בכורי ישראל" (שמות ד, כב). והוא נתן את התורה והמצוות לכל יהודי ויהודי, וקרא לתורה "תורת חיים", ועל המצוות הוא אמר "וחי בהם" (ויקרא יח, ה), דברים שמהווים את המקור הממשי לחיים עבור כל יהודי ויהודי ועבור העם היהודי ככלל. בוודאי לא יכול להיות דבר גדול יותר מאשר הבאת יהודים קרוב יותר למעיינות מים חיים, ובכך לבצע את השליחות של הקב"ה. בוודאי אין צורך להאריך עבורך אודות כל זה.

ייתן השם יתברך שיהיו לך בשורות טובות לדווח עליהן בכל האמור למעלה. אני מאחל לך הצלחה מרבית,

בברכה,