(הקטע הבא מתורגם ומעובד מתוך מכתב של הרבי באנגלית: )

במענה לשאלתך, איך אפשר להסביר את קיומן של קטסטרופות עולמיות ואסונות טבע הגורמים לאובדן חיים וסבל לאנשים רבים, למרות החסד והרחמנות של הקדוש-ברוך-הוא?

תבין זאת באמצעות משל:

אם תפגוש לראשונה אדם שאינך מכיר, כשהוא ישן, האם תוכל מיד להסיק מכך שמדובר באדם מנומנם ועצלן ולא יצירתי? ואם תפגוש אותו רק כשהוא בעיצומה של עבודה מפרכת, האם זה אומר שהאיש הזה חי חיי סבל?

ברור שלא, כמובן. לא נכון להסיק מסקנה כללית, מוחלטת, ממפגש של רגע אחד. האיש הזה ישן עכשיו כדי לצבור כוח בשביל הפעילות הבאה שלו שעשויה להיות יצירתית ביותר; והוא מתאמץ עכשיו כי המאמץ משתלם לו, הוא רוצה את השכר שיקבל תמורת העבודה הקשה או שהוא חפץ בתוצאה הסופית של העבודה הזו. זאת אומרת שבשביל לקרוא נכון את המציאות, חשוב להכיר את כל הרקע והמכלול, לדעת מה היה קודם ומה יהיה בעתיד.

אותו יחס צריך להיות גם כלפי אירועים עולמיים שמתרחשים לנגד עינינו. גם אירוע מתמשך בקנה מידה עולמי, הוא רק קטע קצר מרצף אירועים ארוך מאוד, שמתחיל בראשית הבריאה ונמשך עד אחרית הימים.

בינתיים, את התמונה המלאה רואה רק בורא ומנהיג העולם, והוא מנהל את כל האירועים, הקטנים והגדולים, בהשגחה פרטית, בחסד וברחמים.