...תש"ל

מר...

סואנה, ג'ורג'יה

שלום וברכה:

הנני לענות על מכתבך, בו אתה שואל אם עליך לדגול ברעיון שהעולם התהווה על ידי בורא, לאור התיאוריות המדעיות שמובילות למסקנות שונות לחלוטין.

אם אתה מרים ספר כלשהו ושואל את עצמך, כיצד הספר הזה נהיה? ישנן לפחות שתי תשובות אפשריות. האחת – שהוא נהיה לגמרי במקרה. כלומר, קרה שהייתה כמות של דיו, וכמות של נייר בסמוך לה, והדיו נשפך על הנייר בצורה כזאת שיצרה אותיות, מילים ומשפטים, וכל העניין הוא לא יותר מאשר 'מקרה'. האלטרנטיבה האחרת היא שלספר יש מחבר, אשר שקל היטב ובדקדקנות את כל מה שהוא רצה לומר בספר ואז הוא מסר את זה למדפיסים, אשר התקינו במיומנות את הלינוטייפ והדפיסו את הספר, בהתאם לכתב-היד של המחבר.

עכשיו, השתמש בכושר השיפוט הטוב האישי שלך והחלט איזה הסבר אתה מקבל.

היקום מורכב באופן אין-סופי, שיטתי ומסודר יותר מאשר אלפי כרכים, עם אין-ספור אותיות, מילים ומשפטים. ויובהר בזאת, ישנם דברים ביקום שהם בלתי ניתנים לתפיסה, בדומה לאותם קטעים בלתי ניתנים לתפיסה במשל. וגם כאן, אני משאיר את זה לכושר השיפוט הטוב האישי שלך בשאלה איזה הסבר על המקור של העולם אתה תקבל.

הייתי מציע שתקרא את ספר הכוזרי (שיש גם תרגום שלו לאנגלית), שם תמצא דיון נוסף בנושא הנידון אשר מהווה בעיה עבורך, למרות שאינני רואה שום בסיס כלל וכלל לכך שיהיו ספקות כלשהם בנושא זה.

בברכה,