"ט ניסן, תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

מר...

וורצ'סטר 9, מאסצ'וסטס

שלום וברכה:

קיבלתי את מכתבך מיום כ"ד ניסן. אף-על-פי שמסרתי את התשובה שלי בעל-פה באמצעות הרב פוגלמן, אני רוצה גם להעלות זאת כאן על הכתב, לתוספת הבהרה והדגשה.

המצב אודותיו אתה כותב הוא כזה שלא סביר ששיחה בודדת אחת עם בנך תביא לתוצאות המבוקשות. נחוץ שהעניין יובא לתשומת לבו שוב ושוב ושהוא יהיה נתון למאמץ מרוכז של שכנוע והשפעה. לפיכך, אני מציע שתנסה ותמצא ידידים שיכולים לדבר אל בנך (בנוסף לשיחות שלך עצמך איתו). ידידים אלה צריכים לדבר אליו שוב ושוב, ולעתים קרובות עד כמה שזה נחוץ, באנגלית שוטפת שהוא יכול להבין בקלות. יתירה מזו, הדבר לא צריך להיות בצורה שבה הבן ילך אליהם מתוך רצון טוב כדי לקבל הטפת מוסר, אלא הידידים האלה צריכים ללכת אליו, כדי להשפיע עליו עוד יותר וכן להדגיש את חומרת הסכנה. למותר לומר שרצוי שהוא לא ירגיש שידידים אלה מדברים אליו על פי בקשת הוריו, ושהבן שלך יהיה מסוגל לדבר אליהם באופן חופשי לחלוטין ובאריכות. (את כל התנאים הללו לא ניתן למלא אם היית מביא את בנך לפגוש אותי). כשהם ידברו אליו שוב ושוב, הידידים צריכים להסביר לו את החורבן הנורא, רחמנא ליצלן, שהכוונה שלו עלולה להמיט עליו, וכן על הצד האחר; שיכולים אלה להיות רק חיים מלאים בסכסוך ומריבה, וכו'. בעצם, אם יש לו איזשהו רגש כלפי הצד האחר, הוא לא היה רוצה לסבך אותה, ואף לא היה מרשה לה להיות מסובכת במצב שכזה (אפילו אם היה ספק בדבר, זה היה יסוד מספיק כדי למנוע את הסכנה החמורה).

מהאמור למעלה ברור שהבאת בנך כדי לפגוש אותי, לא תשרת שום מטרה מועילה עבורך ועדיף יהיה שההוצאות הכרוכות בנסיעה כזאת יינתנו לצדקה לזכות בנך.

אם תואיל להודיע לי את השמות היהודיים, יחד עם השם של האם, אזכור אותך ואותו בתפילה, כאשר אבקר במקום מנוחתו הקדוש של חמי זכר צדיק לברכה.

ידוע ומפורסם שכל הבנים למשפחה אחת הם כמו גוף אחד, ופירוש הדבר שכל שיפור וחיזוק ברפואתו של חלק אחד מן הגוף מביא תועלת לכולו. כתוצאה מכך, שיפור ביראת שמים, תורה ומצוות בחיי היום-יום של בני המשפחה, ובייחוד של ההורים עצמם, מחויב להביא לשיפור רוחני אצל בנך, אם כי באופן עקיף, וזה ילך כברת דרך ארוכה בכיוון של הפתרון הרצוי לבעיה. ובענייני יראת שמים, תורה ומצוות, ככל שהם עשויים להיראות משביעי רצון בכל זמן מסוים, תמיד יש מקום לשיפור.

המקווה לשמוע ממך בשורות טובות,

בברכה,