בתחום הכימיה, ניתן לראות לעתים קרובות, שכמות מזערית של חומר מסוים יכולה להפוך כמות ענקית של חומר שבקרבתה, למשהו אחר לגמרי. פעולתה היא כמו זו של זרז, בהביאה לשינוי מבלי שהיא עצמה תשתנה כהוא זה.

מחוקי המדע עולה המסקנה, כי הפעלת מאמץ מינימלי מאפשרת לפעמים לאדם להטביע רושם עמוק על גורמים שלמראית עין הם חזקים ממנו.

מישהו ישאל בודאי: כיצד זה מצפים מאתנו, בני העם הנבחר — שאין אנו אלא מעטים במספר — למלא שליחות כה נשגבה כמו בניית "דירה לה' יתברך כאן למטה" על ידי ש"נתקן עולם במלכות ש-ד-י"?

התשובה היא שמכיון שידוע לנו כי הקב"ה אינו מטיל על האדם משימות שאין הוא יכול לעמוד בהן, אנו צריכים להתקדם במילוי יעודנו, כי בטוחים אנו שאכן המעטים יכולים לגרום לשינוי אצל הרבים, בהתאם לעקרון המדעי הנזכר לעיל.