עבודתו של עורך-דין מלמדת אותנו לקח חשוב ביותר. עיקר מאמציו של הסניגור מתמקדים בחיפוש אחר עדויות לחפותו של מרשו. תהיינה הנסיבות אשר תהיינה, ותהיה טענתו של הלקוח דחוקה ככל שתהיה, עורך-הדין מאמץ את כל כוחותיו לבניית מערך הגנה. בדרך דומה, חייב כל אחד מאתנו לחפש ולמצוא כל נקודה טובה וחיובית אצל יהודי אחר.

אם אדם חופר באדמה בחיפוש אחר מים ואיננו מוצא, אין זה אומר שאין שם מים. אדרבה, הוא נדרש לחפור עמוק יותר ולהגיע אל מקורות המים. אותו עיקרון שייך גם לראיית מעלותיו של הזולת. אמנם לפעמים מעלותיו אינן ניכרות כל כך, אך אם נחפש היטב מתוך רצון כנה, בודאי נמצא בזולת מדות טובות. אם, למרות המאמצים, אדם רואה בזולת רק דברים שליליים, אות הוא שאותם דברים שליליים נמצאים למעשה, בו עצמו. רעיון עיקרי זה ביהדות, מוצא את ביטויו בדברי חז"ל ש"לעולם הוי דן את כל האדם לכף זכות ואל תכריעו לכף חובה" — יש תמיד ליחס להתנהגותו של האדם, מניעים טובים.