ב"ה

הרבי עצם את העיניים והתחיל לשיר בדבקות...

להתחשב, להיות רגישים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הרבי עצם את העיניים והתחיל לשיר בדבקות...: להתחשב, להיות רגישים

לרבנית כאבה מאד הרגל, אבל היא רצתה להסתיר את זה מהרבי, כדי לא לצער ולהטריח אותו. סיפור קטן עם מסר עצום, על התחשבות ורגישות