ב"ה

הוא תכנן לעזוב את הבית עם האחות שטיפלה בו, אבל ממש לפני שבת הגיע טלפון מהרבי...

תשובה זה לקום ולברוח, להחליט שמעכשיו יהיה אחרת

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הוא תכנן לעזוב את הבית עם האחות שטיפלה בו, אבל ממש לפני שבת הגיע טלפון מהרבי...: תשובה זה לקום ולברוח, להחליט שמעכשיו יהיה אחרת

יהודי עשיר היה מאושפז בבית רפואה בקליפורניה, וכבר תכנן לעזוב את הבית ולהתחתן עם האחות הגויה שטיפלה בו. כמה שעות לפני שבת התקשרו ממזכירות הרבי, ומסרו לו את ההוראה של הרבי: "קום וברח משם, תחזור הביתה מיד!". זה הציל לו את החיים ואת המשפחה