ב"ה

לפעמים זו אחריות שלנו לצעוק

מחנך טוב יודע גם לנער כשצריך

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לפעמים זו אחריות שלנו לצעוק: מחנך טוב יודע גם לנער כשצריך

רבי אלעזר בנו של רבי שמעון צעק על המכוער והריקן שפגש בדרך - כדי לזעזע אותו ולהזכיר לו שהוא ילד של הקדוש ברוך הוא