ב"ה

"איפה המקום שלך בבית הכנסת?", שאל הרב וחשף את המתחזה...

בין תאווה לקדושה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

"איפה המקום שלך בבית הכנסת?", שאל הרב וחשף את המתחזה...: בין תאווה לקדושה

ה"נודע ביהודה", רבה של פראג, חשף את הנוכל המתחזה שהציג את עצמו כבעלה של האישה