ב"ה

"אני אוכל לשם שמים. לי הגויים כבר לא ירביצו"...

לחיות את כל החיים בקדושה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

"אני אוכל לשם שמים. לי הגויים כבר לא ירביצו"...: לחיות את כל החיים בקדושה

למה היהודי אכל ואכל? ומה זה מלמד אותנו על החיים כמו יהודי?