ב"ה

מה אפשר ללמוד מסאונה?

הדרך הנכונה להעברת ביקורת

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מה אפשר ללמוד מסאונה?: הדרך הנכונה להעברת ביקורת

רב צעיר בקהילה בניו יורק הרגיש שחברי הקהילה לא מוכנים לקבל את הביקורת שלו על המצב הרוחני שלהם. הוא שיתף את הרבי בקושי שלו, והרבי נתן לו עצה: תתחיל תמיד במילים טובות, ואז תוכל לבקר אותם