ב"ה

משה רבינו נאלץ לבחור בין עם ישראל לבין התורה

שבירת הלוחות מלמדת אותנו: כל יהודי הוא ילד של הקדוש ברוך הוא!

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

משה רבינו נאלץ לבחור בין עם ישראל לבין התורה: שבירת הלוחות מלמדת אותנו: כל יהודי הוא ילד של הקדוש ברוך הוא!

משה רבינו ירד מהר סיני וראה את חטא העגל, ונאלץ לבחור בין התורה לבין עם ישראל. בהתלבטות הנוראית הזו, הוא בחר לשבור את הלוחות כדי להציל את עם ישראל. וזה מלמד אותנו: התורה היא בשביל הילדים. כי כל אחד הוא ילד של הקדוש ברוך הוא, לפני הכול ואחרי הכול