ב"ה

הכי חשוב להקיף את עצמנו באנשים טובים

החברה משפיעה עלינו מאד

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הכי חשוב להקיף את עצמנו באנשים טובים: החברה משפיעה עלינו מאד

רבי אלעזר בן ערך היה התלמיד הכי חשוב של רבן יוחנן בן זכאי. אבל הוא התחבר עם חברים נהנתנים ונסחף, עד שהעלו אותו לתורה והוא תפס את עצמו...