ב"ה

מקנאים במישהו? קחו גם את הצרות שלו...

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מקנאים במישהו? קחו גם את הצרות שלו...

כל אחד מקבל מלמעלה את השק שלו, אף אחד לא רוצה את הצרות של השני...