תודתנו לקרן קריין מיליין על תרומתם הנדיבה לפרוייקט