קוראים יקרים,

האם אתם מאלו שמסתכלים על חצי הכוס המלאה או על חצי הכוס הריקה? האם אתם מסתכלים על חצי השקל שיש לכם או חצי השקל שאין לכם?

בשבת הקרובה נקרא בבית הכנסת בנוסף לפרשת השבוע הקבועה פרשת 'ויקהל', גם פרשה מיוחדת – 'פרשת שקלים', שבה מספרת לנו התורה על הציווי האלוקי לתת חצי-שקל במטרה 'לכפר על נפשותיכם', לכפר על 'חטא העגל'. בהמשך מוסיפה התורה ומדגישה שהשקל השלם התנכ"י מורכב מכמות של עשרים גירה, ואם כן – חצי-שקל הוא עשר גירה.

אך לכאורה, המילה 'חצי' מבטאת לכאורה חסרון, משהו לא מושלם, אם כך, למה משתמשת התורה במונח 'חצי-שקל' כשהיא יכולה לומר פשוט: עשר גירה? הרי עדיף להשתמש במספר עגול ויפה!

הרבי מליובאוויטש מציין שהסיבה לכך היא: התורה רוצה ללמד אותנו שאנחנו תמיד צריכים להסתכל על מחצית השקל החסרה. כשאנחנו קמים בבוקר ומסתכלים על עצמנו, אנחנו צריכים לזכור שלמרות מי ומה שאנחנו, אחרי הכול אנחנו רק חצי; רק כשאנחנו מתחברים עם עוד יהודי, עם 'חצי' אחר, אנחנו הופכים להיות שלימים.

אז אולי נסכם זאת כך: מצד אחד, חצי הכוס אכן מלאה. אך מצד שני, אל לנו להסתפק רק ב'חצי', עלינו לעשות הכל כדי למלא גם את החצי השני.

קריאה מהנה והמשך שבוע טוב!

הרב מנדי קמינקר