בפרשת וזאת הברכה, הפרשה האחרונה בחומש דברים ובתורה כולה, מסתיים נאומו השלישי והאחרון של משה רבנו לבני ישראל. היא כוללת את הברכות שמעניק משה לכל אחד מהשבטים, ומסתיימת בהסתלקותו.