הפרשה העשירית בספר דברים, האזינו, מורכבת כמעט כולה משירת העדות שה' מורה למשה ללמד את בני ישראל. בשירה זו סוקר ה' את קורות העם ומסביר להם את תוצאות התנהגותם בעתיד, לטוב ולרע.