ה' פונה ליהושע וממנה אותו לתפקיד הובלת עם ישראל לארץ כנען.

מדוע לא נכנס משה לארץ המובטחת?
חֲזַק וֶאֱמָץ כִּי אַתָּה תָּבִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לָהֶם וגו': (דברים לא:כג)

אילו משה רבנו היה מוביל את בני ישראל לארצם, היתה זו נכבשת לפניהם כמעט ללא מאמץ. עוצמת הקדושה של משה היתה הודפת כל התנגדות. הדבר נכון אף בהקשר של "כיבוש" חומריותו של העולם. אם משה היה נכנס לארץ ישראל היינו יכולים 'לכבוש' חומריות זו ולזככה ללא מאמץ.

זוהי הסיבה הפנימית לכך שה' לא התיר למשה להיכנס לארץ המובטחת. ה' רוצה להרעיף עלינו מטובו האין-סופי בתמורה לעבודתנו. אך אילו היה משה נכנס לארץ, היתה הגשמיות נכנעת בפניו ואנו לא היינו נדרשים לכל מאמץ בבואנו לעבוד את ה' בחיי הארציות. במצב כזה, היה כל השפע הא-לוהי העצום המושפע עלינו מתקבל אצלנו כ"לחם חינם", חסד שלא יגענו על מנת להיות ראויים לו. כיוון שכך, נותר משה מבחוץ ואנו נכנסנו לחיי עבודה זרועי מכשולים. כאשר אנו גוברים עליהם, בזכות הכוחות העצומים הגנוזים בנו, אנו הופכים ראויים לטובו האין-סופי של ה'.

(על פי תורת מנחם תשי"א א, עמ' 22-20)