משה מוסר לבני ישראל את מצוות "ַהקֵהל", המורה להם להיקהל בחג הסוכות, אחת לשבע שנים, אל בית המקדש ולשמוע את מלכם קורא חלקים מן התורה. טקס זה נועד לחדש את המחויבות לברית עם ה'.

להיות מלך יהודי
תִּקְרָא אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת נֶגֶד כָּל יִשְׂרָאֵל בְּאָזְנֵיהֶם: (דברים לא:יא)

מטרת אסיפת-עַם זו היתה לחזק את יסודות החינוך היהודי ושמירת המצוות. ביכולתנו לקיים מצווה זו בימינו דרך 'הקהלת' כל חלקי אישיותנו על מנת להחדיר בהם מודעות ויראה כלפי ה'. לאחר מכן עלינו להקהיל מפעם לפעם את משפחתנו, ולחזק זה את זה מתוך אחווה משפחתית. לבסוף, עלינו לנסות להקהיל, לפי מידת יכולתנו, קבוצות אנשים - בעבודה, במוסד הלימודים שלנו, בבית הכנסת, בחוג המשפחה המורחבת והחברים, וכן הלאה - ולנסות להשפיע על כמה שיותר אנשים לחזק את מחויבותם לערכי התורה ואורח חייה.

קיום מצווה זו עד כמה שאפשרי לעשות זאת בזמן הגלות, תעורר את ה' לאפשר לנו לקיים מצווה זאת בשלמות כשייבנה המקדש ואנו נשמע את המלך המשיח קורא בתורה בבית המקדש.

(על פי לקוטי שיחות לד, עמ' 216-211)