משה מבטיח לעם ישראל שאף כי הוא עומד למות, ה' יוסיף להיות עמם. משום כך, אַל להם לחשוש מהעמים יושבי הארץ.

ה' אתנו ‐ אם נרצה ואם לא!
לֹא יַרְפְּךָ וְלֹא יַעַזְבֶךָּ: (דברים לא:ו)

במילים אלו לימד אותנו משה רבנו שאפילו אם יעלה בדעתנו שהחיים יהיו קלים יותר אילו היו משוחררים מעבודת ה' ומעזרתו, דבר זה אינו אפשרי. ה' לעולם לא ייטוש אותנו; לעולם לא נוכל להשתיק לגמרי את קול הקדושה הפנימי הקורא לנו לחדול מההשתקעות בעיסוקי העולם-הזה ולהרים את שרביט האחריות היהודית.

בשל כך, לעולם לא תהיה לנו סיבה לחוש שאיננו מסוגלים למלא את שליחותנו הא-לוהית. אותו הקדוש-ברוך-הוא המסרב להרפות ולעזוב אותנו ותמיד קורא לנו להצטרף אליו בהשלמת העולם, גם עומד לצדנו ועוזר לנו במאמצנו להפוך את העולם לביתו.

(על פי שיחות קודש תשל"ב א, עמ' 9)