משה מודיע לבני ישראל שהיום שבו הם עומדים - ז' אדר, יום הולדתו המאה ועשרים - עומד להיות גם יום הסתלקותו.

חיים מלאים
וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם בֶּן מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי הַיּוֹם וגו': (דברים לא:ב)

העובדה שאפילו שנתו האחרונה של משה רבנו מוצתה במלואה מלמדת כי הוא חי את חייו במלואם, מבלי לבזבז רגע או להותיר מטלה כלשהי בלתי-גמורה. בנוסף, העובדה שחייו הגופניים של משה שיקפו בצורה כה מושלמת את חייו הרוחניים מלמדת שהוא הצליח להתגבר על הפער שבין הגשמי והרוחני, ולהגיע למצב שבו הם תואמים זה את זה במדויק.

חייו של משה צריכים לספק השראה לכולנו. גם אנו צריכים לחיות חיים מלאים, חיים שכל רגע וכל פרט מהם חדור מודעות לשליחותנו הא-לוהית בעולם, חיים שא-לוהות מתגלה בין ברוחניותם ובין בגשמיותם.

(על פי ספר השיחות תשנ"ב א, עמ' 137-134)