הפרשה התשיעית בחומש דברים, וילך, ממשיכה את תיאור נאומו השלישי והאחרון של משה רבנו לעם ישראל. היא נפתחת בתיאור מינויו של יהושע ליורשו של משה, וממשיכה בתיאור כתיבת התורה בידי משה. לאחר מכן מופיעה מצוות "הקהל", הקוראת ליהודים להתכנס בבית המקדש אחת לשבע שנים כדי לשמוע את התורה נקראת מפי המלך.