בפרשה השמינית בחומש דברים, ניצבים, משה פותח את נאום הפרידה השלישי והאחרון שלו לעם ישראל, נאום שאותו הוא נושא ביום הסתלקותו ז' באדר. בפתח דבריו הוא מדגיש שכינס את כל בני העם על מנת לחתום את כריתת הברית בינם לבין ה'.