הפרשה השביעית בחומש דברים, כי תבוא, מסיימת את נאומו השני של משה לבני ישראל. בראש הפרשה מתוארת מצוות הבאת הביכורים לבית המקדש, שתיכנס לתוקפה לאחר גמר כיבוש הארץ. לאחר מכן עוסק משה בברית שנכרתה בין ה' ועם ישראל ובמשמעותה.