הפרשה השישית בספר דברים, כי תצא, ממשיכה את נאום הפרידה השני של משה לעם. משה ממשיך לחזור על רבות ממצוות התורה, ופותח בדינים הקשורים ביציאה למלחמה.