הפרשה החמישית בספר דברים, שופטים, ממשיכה את נאום הפרידה השני של משה לבני ישראל. היא פותחת במצווה למנות שופטים וממשיכה בסדרת הוראות על המנהיגים השונים שעלינו להציב בראשנו: מלך, כֹהנים ונביאים.