הפרשה הרביעית בחומש דברים, ראה, ממשיכה לגולל את נאום הפרידה השני של משה רבנו לבני ישראל. בפתח הפרשה מפציר משה בבני ישראל שיראו כי ה' העניק להם את הבחירה בין חיי ברכות לחיי קללות.