בפרשה השלישית בחומש דברים, עקב, ממשיך משה את נאום הפרידה השני שלו לבני ישראל. הוא קורא להם לקיים גם מצוות הנדמות כשוליות, אלו שאנו נוטים כביכול לדוש בעקבינו. לאחר מכן הוא ממשיך לסקור את קורות עם ישראל במהלך ארבעים שנות הנדודים במדבר, כשהוא מדגיש את הלקחים הנלמדים מהן.