ספר דברים, החומש החמישי והאחרון בתורה, מוקדש בעיקר לדברי הפרידה שנשא משה לבני ישראל לפני פטירתו, כהכנה לכניסתם אל הארץ המובטחת. הפרשה הראשונה בחומש, דברים, מתעדת דברי תוכחה שנשא באוזניהם כשהוא מזכיר להם אירועים שהתרחשו בארבעים שנותיהם במדבר. משה מציין טעויות שנעשו ומפיק מתוכן לקחים.