התורה מפרטת את חוקי ירושת הנחלות.

אף אחד אינו מבודד
אִישׁ בְּנַחֲלַת מַטֵּה אֲבֹתָיו יִדְבְּקוּ וגו': (במדבר לו:ז)

דיני הירושה, שהן מצוות מחייבות ככל מצוות התורה, מופיעות בדרך מיוחדת: כתגובה לשאלתן של בנות צלפחד. לצלפחד נולדו חמש בנות, ואף לא בן זכר אחד. בנות צלפחד, שעדיין לא היו נשואות, עתרו למשה וטענו שמגיעה להן נחלה בארץ ישראל. הן לא הסתפקו בכך שהן היו מקבלות חלק בנחלת בעליהן לאחר הנישואים ורצו לקבל נחלה בארץ בזכות עצמן. עתירתן הפרטית הובילה להתגלותה של פרשה שלמה בתורה, פרשת דיני הנחלות.

דבר זה מלמד אותנו כי אַל לנו להניח שלפעולותינו הפרטיות אין חשיבות, או שאין בהן כדי להשפיע על עיצוב המציאות. כפי שבנות צלפחד פנו אל משה והביעו בפניו את שאלתן הכנה, ובזכותן נתחדשה פרשה בתורה לכל עם ישראל, כך צריכים גם אנו להתייעץ עם הרבנים בדורנו לגבי השאלות המטרידות אותנו. שאלת תם עשויה להכות גלים שאין לנו כל יכולת לדעת להיכן יגיעו.

(על פי התוועדויות תשמ"ז ד, עמ' 153-152)