מפורטים הדינים הקשורים בשש ערי המקלט המגִנות על ההורגים בשוגג.

הכיוון הנכון
וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם וגו': (במדבר לה:יא)

התורה מצווה לדאוג לכך שהדרכים המובילות לערי המקלט יהיו רחבות ופתוחות, כדי שיוכלו להשתמש בהן בקלות. כמו כן, היא מצווה לדאוג לשילוט יעיל בכל פרשת דרכים, כדי שניתן יהיה לאתר בקלות את הדרך הנכונה - גם תוך כדי מנוסה.

במקביל לעיר המקלט הגשמית, קיימת גם עיר מקלט רוחנית - התורה - ודינים אלו חלים גם עליה. הדרכים המובילות אל התורה צריכות להיות פתוחות לכולם, ושילוט ברור צריך להצביע על הדרך הנכונה ולסייע לכל החפץ בכך למצוא את המסלול הקצר ביותר שבו יוכל להגיע אליה.

כאן מגיע תפקידנו שלנו: כדי לסייע לאחרים ולהביא לידי כך שקול ה' יישמע בעולם בצלילות, על כולנו להיות 'שלטים' חיים המורים לרבים את הדרך לתורת החיים שלנו. למעשה, עלינו לשאוף להיות יותר משלטים דוממים. עלינו להעתיק עצמנו ממקומנו ולבוא אל האנשים, לעורר אותם אל עצם המודעות כי חיי קדושה הם טובים ונעלים עבורם. כאשר ה' יראה שאנו מכוונים אחרים אל דרכו, הוא יעזור גם לנו למצוא את דרכנו.

(על פי לקוטי שיחות ב, עמ' 363 והלאה)