פרשת מסעי, הפרשה העשירית והאחרונה בחומש במדבר, נפתחת בתיאור התחנות השונות במסע בני ישראל ממצרים עד לפתחה של ארץ כנען. בהמשכה נמנות הוראות ה' בנוגע לכיבוש המתקרב.