הפרשה השמינית בספר במדבר, פנחס, נפתחת במינויו של פנחס לכהונה. היא מתארת את המִפקד האחרון שנערך במדבר, את חוקי ירושת הארץ ואת מעבר שרביט ההנהגה ממשה ליהושע. כמו כן, מפורטים בה הקרבנות המוקרבים בימי חול ובימי מועד.