לאחר שבירך את בני ישראל שלוש פעמים, מנבא בלעם את הגורל הצפוי לעמו של בלק, וכן לעמים אחרים, באחרית הימים. בנבואות אלו הוא מזכיר גם כיצד המלך העתידי של ישראל - מלך המשיח - עתיד לאחד את האנושות כולה בעבודת ה'.

לחלום את חלומות ה'
וְיֵרְדְּ מִיַּעֲקֹב וגו': (במדבר כד:יט)

המילה "וירד" היא מלשון שליטה. המילים "וירד מיעקב", לפיכך, מנבאות את עלייתו של שליט עולמי מתוך עם ישראל.

אפשר לשאול: מדוע יש לנו עסק בעתידות? האם לא די לנו לדעת מה ה' דורש מאתנו כאן ועכשיו? האם אין החקירה אחר פרטי המציאות של אחרית הימים פוגמת באמונה התמימה ובדבקוּת הגמורה בדבר ה', שבוודאי יעשה הכול על הצד הטוב ביותר גם מבלי שנדע איך ומה יהיה?

אכן, רצון ה' הוא שנהיה מודעים למה שעתיד להתחולל, כיוון שכאשר יש לאדם חזון בהיר לגבי היעד שאליו הוא חותר הדבר משנה לגמרי את איכות עבודתו ואת מידת מסירותו אליה. ה' רוצה שנעבוד אותו כשאנו חדורי השראה, שהחזון שלנו יהיה חזונו, שיעדינו יהיו יעדיו. הוא משתף אותנו בחלום הגאולה שלו, כדי שנחלום גם אנו את חלומותיו.

משום כך ישנה חשיבות רבה ללימוד כל הנבואות וכן כל מימרות חז"ל הנוגעות לגאולה ולימות המשיח. זוהי הדרך היחידה שבה נוכל לקבל תמונה ברורה לגבי העולם כפי שנועד להיות, ולהבין מה נדרש כדי להגשים חזון זה.

(על פי לקוטי שיחות כא, עמ' 18; כב, עמ' 76; ספר השיחות תשנ"א ב, עמ' 498-497. עמ' 503-501, עמ' 749-747)