בלק שולח שליחים אל בלעם הקוסם, ומבקש ממנו לקלל את היהודים. בלעם מסכים, אך מודיע לשליחים שהדבר תלוי בהסכמתו של ה'.

בשליטת א‐לוהים
לֹא אוּכַל לַעֲבֹר אֶת פִּי ה' אֱלֹקָי לַעֲשׂוֹת קְטַנָּה אוֹ גְדוֹלָה: (במדבר כב:יח)

הרוע אינו עצמאי; הוא כלי שרת המשמש את הקדוש-ברוך-הוא כדי להסתיר את עצמו מן העולם ובכך לאפשר לנו בחירה חופשית בין טוב ורע. ספר הזוהר הקדוש מדמה את הרוע לזונה שנשכרה על-ידי המלך כדי לבחון את בנו ולהעמיד אותו בניסיון. אותה זונה, אף שהיא עושה כמיטב יכולתה כדי להכשיל את בן המלך, הרי תקוותה האמיתית - כשליחת המלך - היא שבנו יעמוד בפיתוייה. באותו האופן, שליחותו של יצר הרע היא לתעתע בנו ולפתות אותנו, אך בפנימיותו הוא מעדיף שננצח אותו. ככל שאנו מודעים יותר לטבעו האמיתי של הרוע, כך אנו מסוגלים יותר לראותו כמות שהוא ולעמוד בפניו.

(על פי התוועדויות תשמ"ג ד, עמ' 1763; תניא פרק ט [יד, ב]; שם פרק כט [לח, א]; זהר ח"ב עמ' קסג, א)