פרשת בלק, הפרשה השביעית בחומש במדבר, מתארת את מזימתם של בלק מלך מואב ושל בלעם הקוסם לקלל את עם ישראל, על מנת למנוע מהם לתקוף את מואב. ה' מסכל את מזימתם ומכריח את בלעם לברך את ישראל במקום לקללם.