חקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. היא נפתחת בתיאור מפורט של הלכות טומאת מת והטהרה ממנה. ולאחר מכן מגוללת את קורות בני ישראל בשנת הארבעים לנדודיהם, על סף הכניסה לארץ ישראל.