קֹרח, הפרשה החמישית בחומש במדבר, מגוללת את סיפור מרד קֹרח ועדתו.