שלח לך היא הפרשה הרביעית בספר במדבר, והיא עוסקת בסיפורם של המרגלים שמשה שולח לתור את ארץ כנען כהכנה לכיבושה.