בהעלֹתך היא הפרשה השלישית בספר במדבר. היא נפתחת בציווי לאהרן להדליק את נרות המנורה במשכן מדי בוקר, וממשיכה בתיאור ההכנות האחרונות לעזיבת הר סיני ובמאורעות שהתרחשו בתחנות הראשונות למסע.