חומש במדבר הוא החומש הרביעי בתורה, ומתאר את מסעם של בני ישראל ממרגלות הר סיני עד לפתחה של ארץ ישראל. הפרשה הראשונה, שכרגיל קרויה על שם החומש כולו, נפתחת בציווי ה' למשה לערוך מִפקד אוכלוסין של כל הזכרים הבוגרים. מטרת המפקד היא לגבש צבא שבמקרה הצורך יוכל להילחם בעמים היושבים בארץ ישראל.