אחת מן הברכות המובטחות בעבור שמירת חוקות ה' היא ברכת הגנה מפני חיות טרף, שיסולקו מן הארץ.

לאלף את הפרא
וְהִשְׁבַּתִּי חַיָּה רָעָה מִן הָאָרֶץ וגו': (ויקרא כו:ו)

ברכה זו תתגשם במלואה בימות המשיח, כאשר יתקיים הפסוק: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם" (ישעיהו יא, ו). אכן יהיו זאבים, נמרים ואריות בעתיד, אך הם יחדלו להיות חיות טרף ויחיו בשלום עם אותן חיות שהם טורפים בהווה.

אחת הדרכים הטובות לקרב את ימות המשיח היא להשתדל, במידת האפשר, לחיות חיים 'משיחיים' כבר עכשיו. לפיכך, במקום לקדש מלחמה על המרכיבים הפראיים והחייתיים בעצמנו ובעולמנו, עלינו לנסות לאלף אותם ולנתב אותם לאפיקים חיוביים ובונים.

(על פי לקוטי שיחות ז, עמ' 197-188)