הפרשה התשיעית של ויקרא, בהר סיני, נפתחת בדיני שנות השמיטה והיובל.